Forside


Bevtoft Vandværk.  Krügersvej 7, 6541 Bevtoft

Rent og godt drikkevand er den vigtigste fødevare for alle mennesker på kloden.


Her i Danmark er vi  heldige, idet vores undergrund inde- holder meget, rigtig godt  og velegnet råvand, som vi kan pumpe ind til vandværket og her rense det, så det bliver til rigtig godt og rent drikke- vand, der sendes ud i vores ledningsnet.


Vi bor og lever ovenpå vores drikkevand og her i Bevtoft er grundvandet kun dækket af sand og derfor meget ringe beskyttet mod forurening. undgå derfor alle former for forurening af jorden, undlad at bruge sprøjtegifte - så kan vi, vores børn, børnebørn og kommende generationer også nyde godt af rent drikkevand.


Rent vand kommer fra vandhanen

Revideret den 21 juni 2019, kl. 19:35

Har du aflæst vandmåleren i dag ?

 


Vandkvaliteten er i orden og der er ingen pesticider i vores vand. Se mere under menuen Vandprøver


Vores opgradering af værket er nu afsluttet, det var en stor omgang, men vi har nu et opdateret og fremtidssikret værk.