Forside

Rent og godt drikkevand er den vigtigste fødevare for alle mennesker på kloden.

 

Her i Danmark er vi heldige, idet vores undergrund inde- holder meget, rigtig godt og velegnet råvand, som vi kan pumpe ind til vandværket og her rense det, så det bliver til rigtig godt og rent drikke- vand, der sendes ud i vores ledningsnet.

 

Vi bor og lever ovenpå vores drikkevand og her i Bevtoft er grundvandet kun dækket af sand og derfor meget ringe beskyttet mod forurening. undgå derfor alle former for forurening af jorden, undlad at bruge sprøjtegifte - så kan vi, vores børn, børnebørn og kommende generationer også nyde godt af rent drikkevand.

 

Rent vand kommer fra vandhanen

Revideret den 14 juli 2018, kl. 12:45

Har du aflæst vandmåleren i dag ?

Vandkvaliteten er igen i orden, prøveresultatet, modtaget 19 maj viser 0 kim22,

på afgang fra værket