Forside


Bevtoft Vandværk.  Krügersvej 7, 6541 Bevtoft

Rent og godt drikkevand er den vigtigste fødevare for alle mennesker på kloden.


Her i Danmark er vi  heldige, idet vores undergrund inde- holder meget, rigtig godt  og velegnet råvand, som vi kan pumpe ind til vandværket og her rense det, så det bliver til rigtig godt og rent drikke- vand, der sendes ud i vores ledningsnet.


Vi bor og lever ovenpå vores drikkevand og her i Bevtoft er grundvandet kun dækket af sand og derfor meget ringe beskyttet mod forurening. undgå derfor alle former for forurening af jorden, undlad at bruge sprøjtegifte - så kan vi, vores børn, børnebørn og kommende generationer også nyde godt af rent drikkevand.


Rent vand kommer fra vandhanen

Revideret den 10 oktober. 2019, kl. 17:10

Har du aflæst vandmåleren i dag ?

Vi har fundet den tidligere nævnte lækage og fået stoppet den. Senere bliver det nødvendigt at ændre lidt på ledningsnettet, nærmere besked gives de berørte, når det bliver aktuelt. Vandkvaliteten er i orden og der er ingen pesticider i vores vand. Se mere under menuen Vandprøver