Forside

Rent og godt drikkevand er den vigtigste fødevare for alle mennesker på kloden.

 

Her i Danmark er vi heldige, idet vores undergrund inde- holder meget, rigtig godt og velegnet råvand, som vi kan pumpe ind til vandværket og her rense det, så det bliver til rigtig godt og rent drikke- vand, der sendes ud i vores ledningsnet.

 

Vi bor og lever ovenpå vores drikkevand og her i Bevtoft er grundvandet kun dækket af sand og derfor meget ringe beskyttet mod forurening. undgå derfor alle former for forurening af jorden, undlad at bruge sprøjtegifte - så kan vi, vores børn, børnebørn og kommende generationer også nyde godt af rent drikkevand.

 

Rent vand kommer fra vandhanen

Revideret den 25 sept. 2018, kl. 18:45

Har du aflæst vandmåleren i dag ?

Vandkvaliteten er i orden, Se mere under menuen Vandprøver

 

Vi er pt. igang med en del udbygning / udskiftninger af vores tekniske udstyr på vandværket - Se aktuel info.