Forside

Rent og godt drikkevand er den vigtigste fødevare for alle mennesker på kloden.


Her i Danmark er vi  heldige, idet vores undergrund inde- holder meget, rigtig godt  og velegnet råvand, som vi kan pumpe ind til vandværket og her rense det, så det bliver til rigtig godt og rent drikke- vand, der sendes ud i vores ledningsnet.


Vi bor og lever ovenpå vores drikkevand og her i Bevtoft er grundvandet kun dækket af sand og derfor meget ringe beskyttet mod forurening. undgå derfor alle former for forurening af jorden, undlad at bruge sprøjtegifte - så kan vi, vores børn, børnebørn og kommende generationer også nyde godt af rent drikkevand.


Rent vand kommer fra vandhanen

   Redigeret den 08/04-2024        Kl. 10:30


Har du aflæst vandmåleren i dag ?


Vandkvaliteten er i orden - se mere under menuen Vandprøver


 Det er en god ide, jævnligt at aflæse vandmåleren, for at "fange" eventuelle lækager. Du kan også lukke for alle haner og se om din vandmåler så står helt stille, hvis ikke løber der vand ud et eller andet sted i din installation.