Aktuel info.


Her findes forskellige informationer, der lige nu er aktuelle, sammen med generel information.

 

 


 Vandkvalitet

Resultatet af de seneste vandprøver viser, at kvaliteten er i orden og der er ikke fundet pesticider i vores vand.

 

 For at undgå Legionella bakterier, bør temperaturen i din varmtvandsbeholder, være over 60 grader celsius. Forekomst af legionella har intet at gøre med vandkvaliteten. Det skyldes for lav temperatur på det varme vand i din installation. Læs mere ved at kopiere linket herunder og sæt det i søgefeltet på nettet

      https://www.danskevv.dk/tips-om-vand-i-hverdagen/undgaa-risikoen-for-legionella/ 


På given foranledning skal vi gøre opmærksom på følgende: Vand er et forbrugsgode som man skal betale for og hvis man ikke betaler vil konsekvensen være at vi lukker for vandet på din adresse, uanset om du er ejer eller lejer.

Da vi er et andelsselskab er det altid ejendommens ejer, der hæfter for vandregningen - uanset om regningen er sendt til eventuelle lejere.

Hvis vi først har lukket for vandet til en ejendom, skal der først betales gebyrer for både lukning og åbning, plus eventuelle faktiske omkostninger forbundet hermed - ligesom alle vandværkets tilgodehavender skal være betalt inden der kan åbnes for vandet igen.

Vedrørende stophaner - Grundejeren / andelshaver, skal sørge for at stophanen altid er let tilgængelige og altid synlig, der må ikke lægges fliser eller andet hen over stophanen.

Aflæsning af vandmåleren:

Du bør aflæse din vandmåler regelmæssigt, f.eks.. hver måned og notere målerstanden, så du kan holde øje med forbruget, en stigning kan være tegn på utætheder i din installation, en dryppende vandhane eller et toilet der løber.

Også, hvis din vandmåler ikke tæller er det vigtigt, at vi får besked hurtigst mulig, så den kan blive udskiftet. Hvis måleren ikke tæller, vil dit forbrug nemlig blive anslået - Måske til 170 kubikmeter eller mere - og afregningen af såvel vand som vandafledningsafgiften bliver så beregnet herefter - Så, for din egen skyld, hold øje med dit forbrug og din vandmåler.

Husk at du selv skal aflæse din vandmåler og indsende målerstanden til brug for opgørelse af årsforbruget- gælder alle brugere også dem, hvor der er monteret en elektronisk måler


 

Udskiftning af vandledninger eller reperationer.


I forbindelse med reperationer / udskiftninger på ledningsnettet, kan der forekomme misfarvninger af vandet, dette skyldes, at aflejringer i rørerne skylles løse - i sådanne tilfælde tilråder vi at der åbnes for det kolde vand og lader det løbe til vandet igen er rent og klart. Der er ingen sunhedsmæssige risici ved dette, men det ser ulækkert ud og man bør undgå at bruge vaskemaskiner / opvaskemaskiner, indtil der er rent vand igen.Husk altid - Hvis du åbner en vandhane og der ingen vand er så luk den straks igen , så du undgår vandspild, når der igen kommer tryk på ledningsnettet


Kvalitetssikring af vandforsyningen. Vi bruger systemet "Thetys" - udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk

Fra nytåret 2015, skal alle vandforsyninger have indført et Kvalitets- sikrings og ledelsessytem, et rimeligt krav, der skal være med til at sikre at drikkevandskvaliteten overholder kravene, præcis som enhver anden fødevareproducent. I store træk går det ud på at vi skal udføre en lang række forbyggende kontroller og dokumentere hvad vi gør og hvordan vi gør det, så vi altid leverer rent og godt vand.

For - fuldt ud - at have styr på alt vedrørende produktionen af drikkevand, bliver vi nødt til at foretage nogle udbygninger af de tekniske installationer på vandværket og i vores boringer.